ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ)

Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου αφορά στις βασικές αρχές της βιολογίας του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα αφορά στη μελέτη μοριακών, κυτταρικών και γενετικών μηχανισμών, καθώς και στη συμβολή των μηχανισμών αυτών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπινου οργανισμού και σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Κωδ. Θέσης
APP41749
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-02
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
04/09/2024