ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά μεθόδους και τεχνολογίες σχεδίασης υλικού και λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων που υλοποιούνται με μικροελεγκτές, επαναδιαμορφώσιμο υλικό, ολοκληρωμένα κυκλώματα ή φορητές συσκευές
Κωδ. Θέσης
APP41740
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ενσωματωμένα Συστήματα
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024