ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Διάδοση και Ραδιοκάλυψη
Κωδ. Θέσης
APP41739
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Διάδοση και Ραδιοκάλυψη
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024