Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 74962/18-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία -Ανάλυση Λόγου» καλύπτει θέματα όπως η ανάλυση διαφόρων τύπων κειμένων (γραπτών, προφορικών, πολυτροπικών), η ανάλυση λόγου/συνομιλίας (είτε
μέσα από την οπτική της Εθνομεθοδολογίας είτε με βάση τη θεωρία των Λεκτικών Πράξεων, τη θεωρία της Συνάφειας ή τις θεωρίες της Ευγένειας/Αγένειας), η κατασκευή ταυτοτήτων μέσω της γλώσσας, η χρήση των γλωσσικών ποικιλιών σε διπλόγλωσσες και πολύγλωσσες κοινότητες, η κοινωνιογλωσσική ανισότητα, οι κοινωνιογλωσσολογικές στάσεις και οι γλωσσικές πολιτικές
στην εκπαίδευση.
Κωδ. Θέσης
APP41734
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνιογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου
Τμήμα
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024