ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά θέματα σχεδίασης, ανάπτυξης, αξιολόγησης και εφαρμογής των ΤΠΕ σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Το ενδιαφέρον της θέσης κατανέμεται σε θεματικές όπως: ψηφιακός γραμματισμός, μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, τεχνητή νοημοσύνη, διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της ανάπτυξης δεξιοτήτων που αφορούν τις ψηφιακές τεχνολογίες σε πλαίσια τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, πρακτικές και εξειδικευμένες προεκτάσεις των ψηφιακών τεχνολογιών, σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογών
Κωδ. Θέσης
APP41732
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
Τμήμα
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024