ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου» σχετίζεται με την έρευνα και τη διδασκαλία στην αναφερόμενη περιοχή. Προϋποθέτει τη διεξαγωγή εθνογραφικής έρευνας πεδίου για τη μελέτη των πολιτισμικών, κοινωνικών και συμβολικών ορίων, των συνόρων και των συνοριακών περιοχών με έμφαση σε ζητήματα επιτελεστικής κουλτούρας στην καθημερινότητα και στη σύγχρονη συνθήκη συνάντησης του τοπικού με το παγκόσμιο. Παράλληλα, απαιτείται η εξοικείωση με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και καλές πρακτικές της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τις ανάγκες της ανάλυσης, τεκμηρίωσης και διάχυσης της γνώσης.
Κωδ. Θέσης
APP41716
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τμήμα
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/08/2024