ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, πρόληψη, διαχείριση, παρέμβαση και αποκατάσταση σε συγγενή ή επίκτητα νοσήματα, δυσλειτουργίες και κακώσεις καρδιαγγειακού, αναπνευστικού, μυοσκελετικού και νευρολογικού συστήματος. Μαθήματα που μπορούν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος: Κλινική Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακού και Αναπνευστικού Συστήματος, Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος Ι και ΙΙ, Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία και Κλινική Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
Κωδ. Θέσης
APP41735
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Κλινική Φυσικοθεραπεία
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024