Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 74960/18-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Επίλυση προβλημάτων της επιστήμης των υπολογιστών (ανάπτυξη συστημάτων, εργαλείων, μεθόδων) με θεωρία πιθανοτήτων (Συνδυαστικές τεχνικές, κατανομές, στοχαστικά μοντέλα, εκτιμήσεις από δεδομένα κ.λπ.).
Κωδ. Θέσης
APP41728
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Θεωρία Πιθανοτήτων στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024