Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 77003/26-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη σπουδή της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, των γραπτών δηλαδή φιλολογικών μνημείων του μεσαιωνικού ελληνισμού, κατά το χρονικό διάστημα που επιβιώνει η Βυζαντινή αυτοκρατορία (4ος - 15ος αι)».
Κωδ. Θέσης
APP41706
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024