Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 75039/18-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη και Ραββινική Γραμματεία» ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Βιβλικής Επιστήμης, συγκεκριμένα στην επιστημονική περιοχή της Παλαιάς Διαθήκης και θεραπεύει τα εξής πεδία: Γλώσσες της Παλαιάς Διαθήκης, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Ερμηνεία των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, Ιουδαϊσμός μετά την καταστροφή του Ναού, Ραββινική Γραμματεία.
Κωδ. Θέσης
APP41705
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Παλαιά Διαθήκη και Ραββινική Γραμματεία
Τμήμα
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024