Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 74964/18-6-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με εφαρμογές στη Βιοϊατρική - Βιοπληροφορική» αναφέρεται στα ακόλουθα: Αλγόριθμοι επεξεργασίας σημάτων διακριτού χρόνου από βιοϊατρικούς αισθητήρες για την ανάλυση, κατανόηση και μοντελοποίηση φυσιολογικών διεργασιών. Αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας σήματος στη μελέτη του γονιδιώματος και την ανάλυση βιοσυστημάτων.
Κωδ. Θέσης
APP41704
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με εφαρμογές στη Βιοϊατρική - Βιοπληροφορική
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024