ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί
θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία»
Κωδ. Θέσης
APP41679
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Υγιεινή με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
29/06/2024
Λήξη προκήρυξης
30/08/2024