Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση 1 κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία στον Τομέα «Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας».

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο "Ατμοσφαιρική Χημεία"
Κωδ. Θέσης
APP41674
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ατμοσφαιρική Χημεία
Τμήμα
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024