ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική: Εφαρμογές Πολυμέσων για την τέχνη».
Κωδ. Θέσης
APP41664
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Πληροφορική: Εφαρμογές Πολυμέσων για την τέχνη
Τμήμα
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
28/06/2024
Λήξη προκήρυξης
29/08/2024