Επίκουρος Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπεδική Ανατομία»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο της Ορθοπεδικής-Ανατομίας έχει ως πεδίο επιστημονικού ενδιαφέροντος τη διάγνωση και τον τρόπο αντιμετώπισης των παθήσεων και κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Συμπεριλαμβάνει, εξετάζει και ερμηνεύει την κινητική και κινηματική εκδήλωση των νευρομυοσκελετικών παρεκκλίσεων του ανθρώπινου σώματος και τη σύνδεση τους με την καταγραφή κινητικών προτύπων. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη μετά από κάκωση του σώματος ή και μυοσκελετικών δυσλειτουργιών κατά τη συντηρητική ή χειρουργική αποκατάστασή τους. Επίσης σφορά στη μελέτη και κατανόηση των ανατομικών δομών του ανθρωπίνου σώματος, και, πιο συγκεκριμένα της ανατομίας του μυοσκελετικού συστήματος, του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων, αλλά και των σπλάχνων και των αγγείων. Συμπεριλαμβάνει και ασχολείται με όλες τις μορφές της ανατομικής προσέγγισης όπως, η περιγραφική, η τοπογραφική, η λειτουργική και η κλινική ανατομία.
Κωδ. Θέσης
APP41633
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ορθοπεδική Ανατομία
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/06/2024
Λήξη προκήρυξης
27/08/2024