Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) ΚΕΝΗΣ θέσης ΦΕΚ 1780/19.06.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 24481/13.06.2024
Κωδ. Θέσης
APP41630
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ψηφιακή Σχεδίαση και Αρχιτεκτονικές για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/06/2024
Λήξη προκήρυξης
26/08/2024