Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) ΚΕΝΗΣ θέσης ΦΕΚ 1780/19.06.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 24482/13.06.2024
Κωδ. Θέσης
APP41631
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαχείριση Δεδομένων σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/06/2024
Λήξη προκήρυξης
26/08/2024