ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Το γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Αναλυτική και Τεχνολογίες για τη Λήψη Αποφάσεων», αποτελεί έναν ευρύ, αυτοτελή, σημαντικό, σύγχρονο και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κλάδο του ευρύτερου χώρου της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, τον οποίο καλύπτει σε υψηλό βαθμό. Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο συστατικό του απαιτούμενου υπόβαθρου γνώσεων για σπουδές «Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων», που προσφέρει το Τμήμα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Κωδ. Θέσης
APP41617
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Τμήμα
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
26/08/2024