ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών» αποτελεί αυτοτελές, επαρκούς εύρους εξειδίκευσης, αντικείμενο του συνόλου των αντικειμένων του Τομέα Α' «Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών» του Τμήματος, ανήκοντας στο πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης τομέων της πληροφορικής με βάση τη διεθνή κατηγοριοποίηση της Association for Computing Machinery (ACM) του 2023 (COMPUTER GRAPHICS) και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής θέματα: σύνθεση εικόνας, γραφικά πραγματικού χρόνου, φωτορεαλιστική προσομοίωση φωτισμού, γεωμετρική μοντελοποίηση, αναπαράσταση και επεξεργασία κίνησης, αναπαράσταση, μεταχείριση, επεξεργασία και ανάλυση γεωμετρίας, κίνησης και εικόνων, συστήματα και διατάξεις γραφικών υπολογιστών και διεπαφών, εφαρμογές των μεθόδων και τεχνολογιών γραφικών υπολογιστών σε μικτή και εικονική πραγματικότητα, αναπαράστασης και ανάλυσης τρισδιάστατης πληροφορίας και βελτιστοποίηση, συμπίεση και μετάδοση γεωμετρικής πληροφορίας και εικόνας. Το αντικείμενο της θέσης δίνει έμφαση στα υπο-πεδία της μεθοδολογίας, αρχιτεκτονικών και αλγορίθμων σύνθεσης εικόνας (rendering), τις μεθόδους αναπαράστασης και ανάλυσης γεωμετρικής πληροφορίας στο χώρο (shape analysis) και της προσομοίωσης και βελτιστοποίησης φωτισμού.
Κωδ. Θέσης
APP41610
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
26/08/2024