Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 68678/27-5-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει τη θεωρία, ιστορία και καλλιτεχνική πρακτική της Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας με μεγαλύτερη βαρύτητα στην Ενδυματολογία.
Το αντικείμενο καλύπτει τις εξής επιστημονικές-ερευνητικές περιοχές και καλλιτεχνικά πεδία:
Α. Τη θεωρία και την ιστορία της Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας στο θέατρο, στην όπερα, στον χορό.
Β. Τη σκηνογραφική - ενδυματολογική καλλιτεχνική πράξη στο θέατρο, στην όπερα, στον χορό (έρευνα, ανάλυση, σχεδιασμός, σύνθεση, κατασκευή).
Γ. Τη θεωρία και ιστορία της ενδυμασίας σε συνάρτηση με την Ιστορία της τέχνης, τη Λαογραφία, τις Πολιτισμικές σπουδές και την Ανθρωπολογία καθώς και τη διερεύνηση του θεατρικού κοστουμιού ως «διευρυμένη σκηνογραφία»
Κωδ. Θέσης
APP41581
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Σκηνογραφία - Ενδυματολογία με έμφαση στην ενδυματολογία
Τμήμα
ΘΕΑΤΡΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
27/08/2024