Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 73287/11-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική και διαμεσική επικοινωνία με εφαρμογές στη μετάφραση» εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Μεταφρασεολογίας.
Ειδικότερα αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών και πραγματώνεται μέσα από τα διάφορα είδη μετάφρασης, η οποία γίνεται αντιληπτή όχι πλέον ως απλή γλωσσική διαμεσολάβηση αλλά ως διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτισμών. Το μεταφραστικό φαινόμενο εξετάζεται στο ευρύ πολιτισμικό και επικοινωνιακό πλαίσιο παραγωγής και πρόσληψής του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μια σειρά άλλων παραμέτρων, οι οποίες άπτονται του κειμενικού είδους, του επικοινωνιακού πλαισίου, της διάδρασης των μέσων (π.χ. κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο, βιντεοπαιχνίδια) και των μετασχηματισμών των πολιτισμικών προϊόντων με έμφαση στο ζεύγος γλωσσών γαλλικά/ελληνικά.
Κωδ. Θέσης
APP41585
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαπολιτισμική και διαμεσική επικοινωνία με εφαρμογές στη μετάφραση
Τμήμα
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
27/08/2024