Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 68675/27-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων δραστικών και βοηθητικών ουσιών, καθώς και των συνθηκών παρασκευής αυτών από φυσικοχημική άποψη».
Κωδ. Θέσης
APP41579
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φαρμακευτική Τεχνολογία
Τμήμα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
27/08/2024