Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 68679/27-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Αρχαία Ελληνική Ιστορία αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο και σαφώς οριοθετημένο από θεματική και χρονολογική άποψη επιστημονικό κλάδο της Αρχαίας Ιστορίας και κατ’ επέκτασιν της Ιστορίας. Μελετά την πολιτική, κοινωνική και οικονομική οργάνωση των αρχαίων Ελλήνων από την Μυκηναϊκή Εποχή έως και την Ύστερη Αρχαιότητα. Η ιδιαίτερη μάλιστα σημασία που κατέχει η
μελέτη και έρευνα της Ιστορίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου για το σύγχρονο -κυρίως δυτικό- πολιτισμό εξηγεί εν πολλοίς και το γεγονός ότι αυτή θεραπεύεται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.
Στο Τμήμα η Αρχαία Ελληνική Ιστορία καλύπτει μια ποικιλία θεμάτων που εμπίπτουν σε όλες τις περιόδους του γνωστικού πεδίου και συναποτελεί μαζί με τη Ρωμαϊκή Ιστορία μία από τις δύο γνωστικές περιοχές που συγκροτούν τον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας. Παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Προϊστορίας και της Ιστορίας και διαλέγεται τόσο σε ερευνητικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο με τις λοιπές επιστημονικές ειδικότητες του Τμήματος. Ως προς το διδακτικό έργο του Τμήματος, η Αρχαία Ελληνική Ιστορία εντάσσεται στον κορμό
τόσο του Προπτυχιακού όσο και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει υψηλό επίπεδο πραγματολογικών γνώσεων, παρέχει στιβαρή εξειδίκευση σε νέους επιστήμονες και συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Να σημειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο της διδασκαλίας και της έρευνας στο γνωστικό αυτό πεδίο αντανακλάται στην εξαιρετικά υψηλή θέση του Τμήματός μας στη διεθνή κατάταξη στο αντικείμενο της Αρχαιογνωσίας (Classics).
Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν αυτονόητη την ανάγκη της ύπαρξης και συνέχειας της διδασκαλίας και έρευνας της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα μας. Η αναγκαιότητα αυτή προσαυξάνεται μάλιστα λόγω της αποδυνάμωσης του γνωστικού πεδίου εξαιτίας των πρόσφατων αφυπηρετήσεων που οδήγησαν σε σημαντική συρρίκνωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ και συνακόλουθα στη δημιουργία κενών ως προς την κάλυψη επιμέρους περιόδων του. Τα κενά αυτά εντοπίζονται κυρίως στην διδασκαλία και έρευνα της Ελληνιστικής Εποχής, η πλήρωση των οποίων θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της προηγούμενης Κλασικής και της επόμενης Ρωμαϊκής περιόδου, που ήδη θεραπεύονται στον Τομέα, και θα οδηγήσει στον περαιτέρω εμπλουτισμό τόσο του διδακτικού όσο και του ερευνητικού έργου του Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας καθώς και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Κωδ. Θέσης
APP41580
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
27/08/2024