ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα
Επιστήμης του Μηχανικού και της Διοίκησης»
Κωδ. Θέσης
APP41575
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστήματα Επιστήμης του Μηχανικού και της Διοίκησης
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/08/2024