Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Γαστρεντερολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας καλύπτει όλο το φάσμα της Γενικής Παιδιατρικής που ασχολείται με την ανάπτυξη, την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη θεραπεία των παθήσεων όλων των ανατομικών συστημάτων του παιδιού. Επιπλέον περισσότερο εξειδικευμένα ασχολείται με την παθοφυσιολογία, τη διερεύνηση και θεραπεία όλων των παθήσεων του πεπτικού συστήματος. Ως εκ τούτου και το εύρος τόσο στον διδακτικό όσο και στον ερευνητικό τομέα θα είναι ολοκληρωμένο, οπότε θα συμβάλλει τα μέγιστα στο έργο και θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Τομέα Υγείας του Παιδιού.
Κωδ. Θέσης
APP41565
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδιατρική - Παιδιατρική Γαστρεντερολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
26/08/2024