ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων της
Ναυτιλίας και των Μεταφορών»
Κωδ. Θέσης
APP41557
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων της Ναυτιλίας και των Μεταφορών
Τμήμα
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/08/2024