ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική και Λογιστική»
Κωδ. Θέσης
APP41558
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική και Λογιστική
Τμήμα
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/08/2024