ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Ο υποψήφιος μπορεί να ειδικεύεται σε οποιαδήποτε κλάδο (ηθική, πολιτική, γνωσιολογία, κτλ.) ή περίοδο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από την προσωκρατική φιλοσοφία μέχρι και τον υποπλατωνισμό. Θα πρέπει, ωστόσο, το ερευνητικό του έργο να αφορά και την κλασική περίοδο της ελληνικής φιλοσοφίας
Κωδ. Θέσης
APP41551
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρχαία Φιλοσοφία
Τμήμα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
22/08/2024