ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

«Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέση Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή, διοικητική και στρατηγική συμπεριφορά επιχειρήσεων»
Κωδ. Θέσης
APP41564
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οργανωσιακή, διοικητική και στρατηγική συμπεριφορά επιχειρήσεων
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-17
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
23/08/2024