ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

«Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέση Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Φορολογία»
Κωδ. Θέσης
APP41563
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Φορολογία
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-17
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/06/2024
Λήξη προκήρυξης
23/08/2024