Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)

Το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή» μελετά την πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση διατροφικών αλλαγών που σχετίζονται με οξέα ή χρόνια νοσήματα και οφείλονται συνήθως σε ένδεια, υπερβολή ή ανισορροπία στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών κι ενέργειας. Το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή» περιλαμβάνει τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας, δηλαδή τη διατροφική αξιολόγηση, τη διατροφική διάγνωση και τον σχεδιασμό της διατροφικής παρέμβασης ατόμων που πάσχουν από νοσήματα στα οποία η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την έκβασή τους με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση μίας καλής κατάστασης θρέψης.
Κωδ. Θέσης
APP41545
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Κλινική Διατροφή
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/06/2024
Λήξη προκήρυξης
20/08/2024