Επίκουρος Καθηγητής Επί Θητεία

Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χορός και δημιουργική έκφραση στην εκπαίδευση» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου «Χορός και δημιουργική έκφραση στην εκπαίδευση» είναι η πρόσληψη και κατανόηση του ενσώματου χαρακτήρα της γνώσης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης μέσω του χορού και της ενσώματης δημιουργικής έκφρασης. Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο προωθεί μια διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί τη σωματική έκφραση και τον δημιουργικό και κοινοτικό χορό. Η φιλοσοφία του κοινοτικού χορού βασίζεται στην πολυθεματική προσέγγιση της τέχνης του χορού καθώς μορφοποιεί τις αξίες και τις πολιτισμικές αναφορές των συμμετεχόντων και προωθεί την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Με τον τρόπο αυτό σταδιακά επιτυγχάνεται η αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και η κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης. Οι συμμετέχοντες, παιδιά ή/και ενήλικες μπορούν να προσεγγίσουν τόσο την γνώση όσο και την εμπειρία ως μέλη μια ευρύτερης κοινότητας. Η καλλιέργεια επιμέρους δεξιοτήτων όπως η δημιουργική ενσώματη έκφραση, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, καθώς και η ανάπτυξη της φαντασίας και της κριτικής σκέψης αποτελούν επιμέρους προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου.
Κωδ. Θέσης
APP41510
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Χορός και δημιουργική έκφραση στην εκπαίδευση
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/06/2024
Λήξη προκήρυξης
20/08/2024