Επίκουρος Καθηγητής Επί Θητεία

Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» καλύπτει τα Δίκτυα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση συχνότητας και ενεργού ισχύος, ρύθμιση τάσεως και αέργου ισχύος, ανάλυση και έλεγχο ροής φορτίου, ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με την ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, βέλτιστη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
Κωδ. Θέσης
APP41512
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/06/2024
Λήξη προκήρυξης
20/08/2024