Επίκουρος Καθηγητής Επί Θητεία

Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Η θέση αφορά το πεδίο της Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής με επιστημονική και ερευνητική εστίαση σε περιόδους από την αρχαιότητα έως και τον 18ο αιώνα. Θα καλύψει την διδασκαλία μαθημάτων Ιστορίας στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, τα οποία αφορούν όλες τις ιστορικές περιόδους μέχρι και τον 20ο αιώνα. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την μελέτη των αρχιτεκτονικών κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος, και τον κριτικό συσχετισμό τους με το εκάστοτε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Ο συνδυασμός Ιστορίας/Θεωρίας θέλει να αναδείξει τη σημασία κριτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων στην ιστορική σκέψη, αλλά και τη διεπιστημονικότητα στη μελέτη του αρχιτεκτονικού έργου, των μεταλλάξεων του μέσα στο χρόνο, όπως και τη σύγχρονη αποτίμηση των δημιουργημάτων του παρελθόντος σε σύνδεση με κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Οι υποψήφιες/οι πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα, επαρκή διδακτική/ερευνητική εμπειρία και επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο.
Κωδ. Θέσης
APP41511
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
Τμήμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/06/2024
Λήξη προκήρυξης
20/08/2024