ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εργοθεραπείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Η εργοθεραπεία είναι μια θεραπευτική επιστήμη που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής ατόμων που αντιμετωπίζουν σωματικές, ψυχικές ή κοινωνικές δυσκολίες. Οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της υποστηρικτικής τεχνολογίας η οποία αναφέρεται στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της ανεξάρτητης και αυτόνομης λειτουργίας ατόμων με διάφορε αναπηρίες ή περιορισμούς. Αυτές οι τεχνολογίες μπορεί να περιλαμβάνουν λογισμικό, εφαρμογές, αισθητήρες, και άλλα εργαλεία που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να εκτελούν δραστηριότητες και να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους. Η συνδυασμένη προσέγγιση της εργοθεραπείας και της υποστηρικτικής τεχνολογίας με έμφαση στην ηλεκτρονική υγεία στοχεύει στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών για την παροχή ατομικής και εξειδικευμένης θεραπευτικής πρακτικής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών για την παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς, τη διαχείριση του πόνου ή την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης σε θέματα ψυχοκοινωνικής ένταξης και ανεξαρτησίας. Συνολικά, αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας των ατόμων που αντιμετωπίζουν σωματικές ή ψυχικές προκλήσεις, μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων» και παράλληλα εισηγούνται αρμοδίως τη σχετική προκήρυξη από το αρμόδιο Τμήμα του Πα.Δ.Α.
Κωδ. Θέσης
APP41502
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Εργοθεραπεία και Υποστηρικτική Τεχνολογία με έμφαση στην Ηλεκτρονική Υγεία».
Τμήμα
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-11
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/06/2024
Λήξη προκήρυξης
21/08/2024