Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και ιστορική ανθρωπολογία του βαλκανικού χώρου» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και ιστορική ανθρωπολογία του βαλκανικού χώρου» προσδιορίζεται ως: η διεπιστημονική προσέγγιση των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών όψεων της ανθρώπινης δράσης στο ανθρωπογεωγραφικό πλαίσιο του βαλκανικού χώρου. Τέτοιες όψεις μπορεί να είναι για παράδειγμα, οι πολιτισμικές κληρονομιές, η πολιτική διαχείριση της παράδοσης και των μνημείων στη διαχρονία καθώς και οι ποικίλες ανακατασκευές των κοινωνικο-πολιτισμικών και χωρικών πραγματικοτήτων. Ως κύριο αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι η πολιτισμική ετερότητα η οποία διερευνάται από «τα μέσα» και στηρίζεται στη βιωματική εμπειρία των υποκειμένων. Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο είναι η επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή που εμπλέκει τον ερευνητή σε άμεση σχέση με τις κοινωνίες που μελετά. Η μελέτη μπορεί να αφορά τη συγχρονία ή τη διαχρονία μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες (προφορική ιστορία) των υποκειμένων για το παρελθόν που είτε βίωσαν τα γεγονότα είτε αποτελούν μνήμες που μεταβιβάστηκαν. Στην Ιστορική Ανθρωπολογία σημαντική είναι η χρήση του παρελθόντος στο παρόν, ο τρόπος δηλαδή που συγκεκριμένες συλλογικότητες ή κοινωνίες επανερμηνεύουν το παρελθόν, το πολιτισμικό αποτύπωμα στο χώρο (στην υλική και άυλη μορφή) και το αναπαράγουν στη δική τους εποχή ως αφήγημα αλλά και ως τουριστικό προϊόν. Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία είναι συμπληρωματικές που συνδυαστικά παρέχουν ερμηνείες για τις κατασκευές, τις αναπαραγωγές, τις διαπραγματεύσεις, τη διαχείριση, και τις αναπαραστάσεις του παρελθόντος στο παρόν».
Κωδ. Θέσης
APP41501
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική και ιστορική ανθρωπολογία του βαλκανικού χώρου
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/06/2024
Λήξη προκήρυξης
21/08/2024