Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Ως Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης νοούνται οι πολιτικο-κοινωνικές, ιδεολογικές και εκκλησιαστικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στα Βαλκάνια κατά την περίοδο της νεωτερικότητας, (τέλη 18ου αιώνα-αρχές 21ου αιώνα), δηλαδή κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο και μετά από την ίδρυση των εθνικών κρατών, εξελίξεις οι οποίες προσλαμβανόμενες σε άμεση συνάρτηση με τις μεσαιωνικές και τις πρώιμες νεωτερικές τους καταβολές, διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της εν λόγω περιοχής. Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την ανάδυση του φαινομένου του εθνικισμού ως έκφανσης της νεωτερικότητας, όπως η ανάπτυξη των εθνικών κινημάτων, η δημιουργία των εθνικών κρατών σε συγκριτική προσέγγιση, η συγκρότηση ταυτοτήτων, οι σχέσεις εκκλησίας, πολιτείας και εθνικής ιδεολογίας και οι μειονότητες, καθώς και ζητήματα βαλκανικής ιστοριογραφίας».
Κωδ. Θέσης
APP41500
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/06/2024
Λήξη προκήρυξης
21/08/2024