Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία και σύγχρονο Τουρκικό κράτος – Ιστορία και Κοινωνία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, από χρονολογικής απόψεως, εκτείνεται σε περίοδο, αδρομερώς, 200 ετών, δηλαδή την έναρξη των μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων στην Οθωμανική αυτοκρατορία, από τον όψιμο 18ο μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι πολιτικές εξελίξεις και οι πόλεμοι, οι κοινωνικοοικονομικές, θεσμικές-διοικητικές, δημοσιονομικές, εκπαιδευτικές, στρατιωτικές και δημογραφικές εξελίξεις και μεταβολές συνθέτουν τα επιμέρους πεδία στα οποία οφείλει να εγκύπτει η έρευνα, που απαιτεί, κυρίως, την χρήση οθωμανικών πηγών, έντυπων και χειρογράφων σε συνδυασμό, βεβαίως, με αντίστοιχες ελληνόγλωσσες και ευρωπαϊκές/αμερικανικές, ώστε να καλύπτεται, κατά το δυνατόν, η μελέτη των ποικίλων και πολυδιάστατων ιστορικών φαινομένων στον ευρύτατο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας».
Κωδ. Θέσης
APP41499
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία και σύγχρονο Τουρκικό κράτος – Ιστορία και Κοινωνία
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/06/2024
Λήξη προκήρυξης
21/08/2024