Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας κενής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Συστημάτων και Εγκαταστάσεων». Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στην κατεύθυνση ενέργειας. Μπορεί να καλύψει μεταξύ άλλων τα εξής μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι και ΙΙ.
Κωδ. Θέσης
APP41484
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Έλεγχος Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Συστημάτων και Εγκαταστάσεων
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/08/2024