Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μίας (1) θέσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: (α.π. ΔΦ10.1/9096/30-5-2024)
Κωδ. Θέσης
APP41474
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Σχεδιασμός των μεταφορών και συγκοινωνιακή τεχνική»
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
25/07/2024