ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα»
Κωδ. Θέσης
APP41457
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-17
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024