Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) ΚΕΝΗΣ θέσης ΦΕΚ 1745/14.06.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 24193/12.06.2024
Κωδ. Θέσης
APP41462
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσική και τεχνολογία των υλικών και των Διατάξεων της Μικροηλεκτρονικής
Τμήμα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024