ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρική Ανάλυση»
Κωδ. Θέσης
APP41456
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Γεωμετρική Ανάλυση
Τμήμα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024