Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) ΚΕΝΗΣ θέσης ΦΕΚ 1745/14.06.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 24191/12.06.2024
Κωδ. Θέσης
APP41459
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μηχανική του Παραμορφωσίμου Στερεού Σώματος: Υπολογιστική Μηχανική
Τμήμα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024