Αναπληρωτής Καθηγητής

Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης 1688/11.06.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 22609/03.06.2024
Κωδ. Θέσης
APP41455
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μηχανολογικών Κατασκευών
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-11
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024