ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια Υγεία»
Κωδ. Θέσης
APP41454
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια Υγεία
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024