Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή α’ βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Π.Κ, στον Τομέα Προγραμματισμού

Βαθμίδα Καθηγητή α’ βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Προγραμματισμού, με γν. αντ. «Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων»
Κωδ. Θέσης
APP41434
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων»
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024