Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή με θητεία

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» κινείται μεταξύ της επιστημολογίας της Ιστορίας, αλλά και της Διδακτικής Μεθοδολογίας, χρησιμοποιώντας επιστημονικά εργαλεία από δυο βασικές επιστήμες της εκπαίδευσης: την Παιδαγωγική και την Ιστορία. Ασχολείται κυρίως με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της Ιστορίας. Προτεραιότητα του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης στους μαθητές, της κατανόησης της σημαντικότητας της εμπειρικής μάθησης ιστορικών γεγονότων και της καλλιέργειας κριτικής σκέψης των μαθητών. Επίσης, ασχολείται και με τη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και με την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών.
Κωδ. Θέσης
APP41394
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024