Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία – Ατμοσφαιρική Ρύπανση» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η «Μετεωρολογία» ασχολείται με τη μελέτη όλων των μετεωρολογικών και κλιματικών παραμέτρων που καθορίζουν τη συνοπτική κατάσταση της ατμόσφαιρας (αλλά και τις ισορροπίες σε επίπεδο μικροκλίμας) και χρησιμοποιεί εξειδικευμένα όργανα – σταθμούς και μαθηματικά πρότυπα για την κατάρτιση προγνώσεων. Μελετά επίσης την επίδραση του καιρού στα διάφορα οικοσυστήματα αλλά και τον ρόλο του στη δημιουργία φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές κ.λ.π.). Η «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» ασχολείται με την μελέτη των ειδών και των ιδιοτήτων των ατμοσφαιρικών ρυπαντών, την προέλευση και δημιουργία τους, τη διασπορά και τον χημικό μετασχηματισμό τους μέσα στην ατμόσφαιρα, τους μηχανισμούς απόθεσής τους και τις επιπτώσεις τους στα διάφορα οικοσυστήματα (μόλυνση, διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου, κλιματική αλλαγή κ.λ.π.).
Κωδ. Θέσης
APP41395
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Μετεωρολογία - Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Τμήμα
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024