Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Παθολογίας, με γν. αντικείμενο «Ρευματολογία-Κλινική Ανοσολογία»

Βαθμίδα Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία-Κλινική Ανοσολογία»
Κωδ. Θέσης
APP41386
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ρευματολογία-Κλινική Ανοσολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024